Baterie Hitachi Počet produktů: 3

 • Available
  HITACHI BSL 1830 Li-Ion 18V 4000mAh, články SAMSUNG

  116.05 x 74.00 x 67.80 mm, 573.45 g, články SAMSUNG

  116.05 x 74.00 x 67.80 mm, 573.45 g, články SAMSUNG

  116.05 x 74.00 x 67.80 mm, 573.45 g, články SAMSUNG

 • Available
  HITACHI EBM 1830 Li-Ion 18V 4000mAh, články SAMSUNG

  124.80 x 80.60 x 111.00 mm, 670 g, články SAMSUNG

  124.80 x 80.60 x 111.00 mm, 670 g, články SAMSUNG

  124.80 x 80.60 x 111.00 mm, 670 g, články SAMSUNG

 • Available
  HITACHI EB1214S Ni-Mh 12V 3000mAh, články PANASONIC

  98.5x 72.3x 100.6 mm

  98.5x 72.3x 100.6 mm

  98.5x 72.3x 100.6 mm